\
آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اخبار دفتر

تدوین برنامه مدیریت استراتژیک جمعیت های گرگ در استان همدان نیاز حیات وحش به زیستگاه جهت برآوردن نیازهای حیاتی (آب، غذا، پناه و مکان تولیدمثل) از یک سو و نیاز انسان به اراضی طبیعی بیشتر جهت توسعه فعالیت های کشاورزی، صنعتی و مسکونی از سوی دیگر، منجر به بروز تعارضاتی میان انسان و حیات وحش شده است. وقوع حملات متعدد گرگ به انسان و دام در استان همدان یکی از نمونه های بارز این تعارض بشمار می آید.

نشریه علمی _ پژوهشی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران؛ مقاله 1، دوره 65، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 271-281؛ محسن احمدی، محمد کابلی، جلیل ایمانی هرسینی، رسول خسروی شریف آبادی، مهدی الماسی : 

نیاز حیات وحش به زیستگاه جهت برآوردن نیازهای حیاتی (آب، غذا، پناه و مکان تولیدمثل) از یک سو و نیاز انسان به اراضی طبیعی بیشتر جهت توسعه فعالیت های کشاورزی، صنعتی و مسکونی از سوی دیگر، منجر به بروز تعارضاتی میان انسان و حیات وحش شده است. وقوع حملات متعدد گرگ به انسان و دام در استان همدان یکی از نمونه های بارز این تعارض بشمار می آید. برای رفع این تعارضات تدوین و اجرای برخی استراتژی های سازگار با شرایط اقتصادی-اجتماعی منطقه می‌تواند راه حل مؤثری برای مدیریت محیط زیستی منطقه تلقی گردد. در این پژوهش نقاط قوت و ضعف موجود در منطقه و نیز فرصت‌ها و تهدیداتی که گونه با آنها مواجه است و یا درآینده با آنها مواجه خواهد شد، شناسایی و برای تدوین یک استراتژی مدیریتی کارآمد بکار گرفته شد. سپس از طریق دسته بندی، وزن گذاری و تجزیه و تحلیل عوامل ضعف و قوت و نیز فرصت و تهدید موجود، با استفاده از ماتری SWOT، استراتژی های مناسب تدوین شد. در نهایت با استفاده از ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM) و با توجه به نتایج به دست آمده، سه استراتژی اطلاع رسانی، آگاه سازی و فرهنگسازی جوامع بومی، حمایت از محیط بانان و نیز تجهیز پاسگاه های موجود و انجام گشت زنی های مداوم و پیگیر محیط بانان در سطح منطقه و نیز مشارکت اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان با سازمان های مربوطه به عنوان مهمترین استراتژی ها در جهت تهیه و تدوین طرح مدیریت اراضی استان، پیشنهاد می‌شود.

برای دریافت مقاله کلیک کنید.

کلمات کليدي
گرگ, مقاله, مقاله پژوهشی, همدان, محیط بان
بيشتر
اخبار مرتبط
احتمال عمدی بودن آتش سوزی در بحر آسمان
  • 1398/5/12 شنبه احتمال عمدی بودن آتش سوزی در بحر آسمان
    مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان گفت: به نظر می رسد آتش سوزی در منطقه حفاظت شده بحرآسمان جیرفت عمدی باشد و موضوع از طریق اداره حفاظت محیط زیست از طریق مراجع قضائی در حال پیگیری است.