\
آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اخبار دفتر

برگزاری کارگاه علمی تقسیم بندی جدید مناطق مطابق با اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت در این کارگاه تخصصی یک روزه شرکت کنندگان در خصوص وضعیت طبقه بندی فعلی مناطق تحت مدیریت، چالش‌ها، فرصت‌ها، تهدیدها و ضعف‌ها مباحثه و همچنین در مورد چگونگی تطبیق مرحله های تحت حفاظت با طبقه بندی IUCN بحث و بررسی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، به استناد بند "ظ" ماده ۳۸ قانون برنامه ششم مبنی بر تکلیف سازمان در تقسیم‌بندی جدید مناطق تحت مدیریت بر مبنای اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت IUCN، نشست کارگروه تخصصی با محوریت معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی و همکاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با حضور نمایندگان مطلع اداره های کل تابعه در حوزه محیط طبیعی در محل سالن سرو سازمان محیط زیست برگزار شد.

سید حامد میر کریمی عضو هیئت علمی دانشگاه منابع طبیعی گرگان در این نشست گفت از ۱۰ هزار سال پیش تاکنون هدف حفاظت محیط زیست با گذر زمان تغییر کرده است.

وی گفت: کشورهای مختلف فهرست‌بندی های گوناگونی در مناطق حفاظت شده خود دارند ولی تمام این کشورها خودشان با قوانین  IUCN هماهنگ کرده اند تا بتوانند تبادل اطلاعات برای حفاظت بهتر از مناطق داشته باشد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه منابع طبیعی گرگان اظهار داشت: باید طبقه بندی حفاظت مناطق در ایران هم عوض شود و گستره های بیشتری تقسیم شود تا قابلیت حافظت از مناطق بیشتر شود.

میرکریمی عنوان داشت: رویکردها، راهبردها و ابزارهایی که در هماهنگی با قوانین جدید IUCN  به کار برده می شود باعث می شود که میزان خسارت به منطقه حفاظت شده کمتر و جنبه های حفاظتی آن بیشتر شود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه منابع طبیعی گرگان در پایان گفت: روند تخریب مناطق پس از تقسیم بندی های جدید کاهش می یابد و اهداف جدید حفاظت در IUCN که توسعه و حفاظت از طبیعت در کنار هم است می تواند ایده های حفاظتی مناطق را پوشش دهد

 این کارگاه یک روزه با حضور معاونان و روسای اداره های محیط زیست طبیعی استان‌ها در حال برگزاری است.

 

کلمات کليدي
اتحادیه جهانی حفاظت, کارگراه آموزشی
بيشتر
اخبار مرتبط