\
آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اخبار دفتر

ویژگی‏های بوم‌شناختی زیستگاه زادآوری سمندر لرستان در مقیاس محلی سمندر لرستان یکی از گونه ‏های نادر و بومی ایران است که در چشمه‏ های کوه‏ های زاگرس زادآوری دارد. با این وجود، مدیران حفاظت در مورد زیستگاه و بوم‏ شناسی این گونه با خلاء اطلاعاتی روبرو هستند. در مطالعه حاضر با بررسی و مقایسه ویژگی‏ های 20 بدنه آبی حضور سمندر لرستان با 20 سایت عدم حضور، به شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر اشغال سایت زادآوری توسط این گونه پرداختیم.

نشریه علمی _ پژوهشی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران؛ مقاله 9، دوره 72، شماره 1، بهار 1398، صفحه 113-127؛ فروغ گودرزی، محمودرضا همامی، منصوره ملکیان، سیما فاخران :              

مشخصه‏ یابی زیستگاه گونه‏ ها سابقه طولانی در بوم‏ شناسی حفاظت دارد. علی ‏رغم حساسیت بالای دوزیستان به تغییرات محیطی، وابستگی‏ های زیستگاهی بسیاری از گونه‏ های آن ناشناخته است. سمندر لرستان یکی از گونه ‏های نادر و بومی ایران است که در چشمه‏ های کوه‏ های زاگرس زادآوری دارد. با این وجود، مدیران حفاظت در مورد زیستگاه و بوم‏ شناسی این گونه با خلاء اطلاعاتی روبرو هستند. در مطالعه حاضر با بررسی و مقایسه ویژگی‏ های 20 بدنه آبی حضور سمندر لرستان با 20 سایت عدم حضور، به شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر اشغال سایت زادآوری توسط این گونه پرداختیم. به این منظور، در فصل زادآوری گونه (فروردین تا تیر ماه)، 13 متغیر زیستگاهی در آبگیرهای حضور/عدم حضور اندازه‏ گیری و ثبت گردید. برای شناسایی مهم‏ترین عوامل در تمایز سایت‏ های اشغال‏ شده از اشغال‏ نشده، از تحلیل مؤلفه‏ های اصلی استفاده شد. سپس، داده‏ ها با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک بر مبنای نرخ درستنمایی تاوانیده برای محاسبه پارامترهای مدل، تحلیل شد. نوع بستر، سرعت جریان آب، درصد سطح سایه ‏انداز بر بدنه آبی و اکسیژن محلول بعنوان مهم‏ترین عوامل تعیین‏ کننده اشغال سایت‏ های زادآوری توسط سمندر لرستان تعیین شدند. در مقایسه، درستنمایی حضور سمندر لرستان در آب‏های آرام با سطح سایه‏ انداز بالا، محتوای اکسیژن بالا و بستر قلوه‏ سنگی بیشتر است. طبق نتایج حاصل از این مطالعه، تغییر ساختار زیستگاه این گونه به شدت می‏تواند بر ویژگی‏های فیزیکی و شیمیایی آن و در نهایت احتمال اشغال سایت توسط گونه تأثیر بگذارد. این اطلاعات علاوه بر افزایش آگاهی مدیران در برنامه ‏ریزی ‏های حفاظت، می‏تواند مبنایی برای طرح‏ ریزی مطالعات دقیق‏ تر در مورد بومشناسی زیستگاه این گونه باشد.

برای دریافت مقاله کلیک کنید.

کلمات کليدي
سمندر لرستانی, سمندر, زیستگاه, مقاله پژوهشی
بيشتر
اخبار مرتبط
آغاز طرح سرشماری دوزیستان کمیاب در آذربایجان غربی
مردم از نزدیک شدن به زیستگاه حیات وحش خودداری کنند
۵۷ حلقه سمندر کردستانی در مهاباد سرشماری شد
  • 1398/3/13 دوشنبه ۵۷ حلقه سمندر کردستانی در مهاباد سرشماری شد
    رییس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت: تیم پایش زیستگاه های سمندر کردستانی در این شهرستان توانستند در یکی از زیستگاه های این دوزیست نادر، مشهور به «قلات شاه»، ۵۷ حلقه را سرشماری کنند.
گونه‌های سمندر ایران در معرض تهدید تغییر اقلیم
  • 1398/3/5 یکشنبه گونه‌های سمندر ایران در معرض تهدید تغییر اقلیم
    تغییرات اقلیمی طی سال‌های اخیر همه ما را شگفت‌زده کرده و این تغییرات با سیل و بارندگی و گرمای هوا خود را نشان داده اما این تغییرات اقلیمی چه تاثیری بر محیط زیست خواهد داشت؟ آیا دیگر موجودات می توانند خود را با شرایط موجود تطبیق بدهند؟
اینفوگرافی / موجودات چقدر در معرض انقراض هستند؟