\
آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اخبار دفتر

تهیه بسته اجرائی لایحه پیشنهادی توقف بهره برداری از جنگل های شمال کشور ( استراحت جنگل )
درراستای اجرائی شدن فرامین مقام معظم رهبری در مورد جلوگیری از تخریب و نابودی جنگل های هیرکانی و همچنین عملیاتی شدن سیاست های کلی ابلاغی معظم اله در زمینه منابع طبیعی و محیط زیست و تاکیدات مقامات عالیه سازمان حفاظت محیط زیست ، دفترزیستگاهها و امور مناطق اقدام به برگزاری کارگروه تخصصی صیانت از جنگل های کشور با تاکید بر جنگل های شمال با حضور اساتید و متخصصان و نمایندگان دستگاههای ذی ربط وچندین نشست کارشناسی نموده است. حاصل این نشست ها تهیه پیش نویس لایحه توقف بهره برداری تجاری از جنگل های شمال کشور( استراحت جنگل) و ارسال آن به هیئت دولت و کمیسیون امور زیربنائی بوده است. متعاقب پی گیری های انجام شده و همچنین دستور وزیر محترم جهاد کشاورزی به رئیس محترم سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری مبنی بر توقف بهره برداری تجاری و صنعتی از جنگل های شمال کشور ، در تاریخ 24/8/95 جلسه مشترک با سازمان جنگل ها و سایر دستگا ه های مرتبط در محل شورایعالی جنگل و مرتع برگزار و در خصوص نهائی شدن بسته اجرائی چگونگی توقف بهره برداری و استراحت جنگل بحث و بررسی که انشااله بزودی برای تصویب به هیئت دولت ارسال خواهد شد.
بيشتر
اخبار مرتبط