\
آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
معرفی گروه
1395/9/23 سه‌شنبه
این گروه ضمن اعمال مدیریت بر مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش ، کلیه طرحها و پروژه هایی که به نوعی بر این مناطق تاثیر گذار باشد را مورد بررسی کارشناسی قرار می دهد . تمامی استعلامات استانی در خصوص اجرای پروژه های مختلف و یا بهره برداری های معدنی داخل مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش و همچنین پروژه های مشمول گزارش ارزیابی زیست محیطی ، توسط گروه کارشناسی مذکور مورد بررسی قرار می گیرد . این گروه پایش دوره ای مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش را نیز در دستور کار خود  قرار داده و با طراحی فرمت مخصوص و بازدید های میدانی از این مناطق ، نسبت به پایش آنها اقدام می نماید .کلیه طرح ها و پروژه های پیشنهادی که در خارج از مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش باشند اما به لحاظ زیستگاهی در زیستگاههای حساس بویژه مناطق شکار ممنوع ویا عرصه های جنگلی تداخل داشته باشند ، توسط گروه کارشناسی مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش مورد بررسی قرار می گیرد . بدیهی است هر گونه تخریب محیط زیست طبیعی در سطح کشور توسط کارشناسان این گروه مورد بررسی قرار خواهد گرفت . این موضوع نشان از مسولیت بسیار سنگین و وسیع این گروه را دارد .
1
اخبار مرتبط