\
آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

استاندارد ها و شاخص ها

چهارشنبه 26 آبان 1395
شاخص های اختصاصی دفتر زیستگاه ها و امور مناطق

1-تدوین و اجرای طرح های توجیهی - تفصیلی مناطق تحت مدیریت
2- شناسایی و معرفی عرصه های طبیعی واجد شرایط برای افزایش سطح و درجه حفاظتی
3-تدوین برنامه مدیریت زیست بومی تالاب ها
4- اجرای برنامه احیا مدیریت تالاب ها
5- تعیین حق آبه تالاب ها
اخبار مرتبط