English
آیکون منو
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.معرفی گروه تالاب
1395/9/23 سه‌شنبه
این گروه مدیریت و برنامه ریزی برای 100 تالاب با ارزش ملی و بین المللی پراکنده از نواراقلیمی مرطوب شمال و شمال غرب تا نواحی خشک جنوب و جنوب شرق کشور با تنوع  رویشی کوهستانی، دشتی وپست ساحلی را بعهده دارد. 24 تالاب ثبت شده درکنواتسیون بین المللی رامسر و بقیه در زمره مناطق چهارگانه یا شکارممنوع تحت مدیریت قرار دارند. تالابهایی که ارزشهای زیستگاهی منحصربفردی برای حیات وحش و بخصوص پرندگان بومی و مهاجر را داشته و بطور همزمان نیز دارای کارکردها و خدمات حیاتی زیستی برای جوامع انسانی پیرامون  می باشند.
تالابهای تحت مدیریت درطی روندتغییرات جهانی اقلیم و رخداد مکرر پدیده خشکسالی و مضافا مصارف حوضه ای نامتوازن، دچار آسیب های جدی شده که دراین میان گروه تالاب باحمایت مالی دولت و بهره گیری ازتجارب بین المللی طی یک دهه اخیر با ترویج، تدوین و اجرای طرحهای جامع مدیریت زیست بومی در بیش از 10 تالاب بحرانی کشورگام هایی در خصوص سازگاری با پیامدهای تغییر اقلیم و متعادل نمودن منابع و مصارف حوضه آبریز تالاب برداشته است که این فرایند بطور مستمر(سالانه) برای سایر تالابهای درمعرض خطر پیش بینی شده است. مهمترین دستاورد مدیریت زیست بومی تالابها: مدیریت یکپارچه حوضه آبریز،ارتقاء آگاهیهای زیست محیطی مخاطبان تالاب ، تغییر رویکرد در فرایندبرنامه ریزی توسعه های ناپایدار حوضه های آبریز مرتبط و اصلاح جهت گیریهای تهدیدکننده ومخرب خدمات و کارکردهای زیستی تالابها می باشد.
 
بيشتر