آیکون منو
پروژه های مطالعاتی مدیریت خدمات طرح مناطق چهارگانه
1395/9/1 دوشنبه
پروژه های اتمام یافته
مطالعه مناطق دارای طرح مدیریت:

پناهگاه حیات وحش میانکاله                                           مجموعه تندوره( پارک ملی و حفاظت شده)
مجموعه قمیشلو (پارک ملی و پناهگاه )                              منطقه حفاظت شده اشترانکوه
منطقه حفاظت شده البرز مرکزی                                      مجموعه تنگ صیاد( پارک ملی و حفاظت شده)
پارک ملی بمو                                                             مجموعه دنا( پارک ملی و حفاظت شده)
پارک ملی لار                                                             منطقه حفاظت شده سبزکوه
منطقه حفاظت شده ورجین                                            مجموعه کویر( پارک ملی و حفاظت شده)
مجموعه جاجرود(پارک ملی وحفاظت شده)                         پناهگاه حیات وحش کیامکی
پناهگاه حیات وحش خوش ییلاق                                     مجموعه توران( پارک ملی ، پناهگاه ، حفاظت شده)
منطقه حفاظت شده ار‍ژن وپریشان                                   منطقه حفاظت شده گنو
منطقه حفاظت شده ارسباران                                          مجموعه بختگان (پارک ملی و پناهگاه )
 
مطالعات در حال انجام :
  • مطالعات توجیهی تفصیلی منطقه حفاظت شده هماک
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *